برترین http://bartarpay.mihanblog.com 2020-03-31T06:25:38+01:00 text/html 2018-06-29T13:34:19+01:00 bartarpay.mihanblog.com مدیر بلاگ دعای طلسم طرطبه و طلسم مقلاص http://bartarpay.mihanblog.com/post/73 <div class="modal-body" id="panel-modal3"><p>دوست داریم در مورد سایت <u>2agoo.com</u>&nbsp; و <u>doasite.com</u> که جزو سایتهای برتر در موضوعات مذهبی هست مطلبی منتشر کنیم که امیدوارم با ثبت این مطلب خیر و برکت حاصله به دست نویسندگان آن برسد .در دین اسلام آمده است که <span style="font-size:small"><strong><a href="http://2agoo.com/2018/06/26/%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5/" title="طلسم طرطبه" type="طلسم طرطبه">طلسم طرطبه</a> و <a href="http://2agoo.com/2018/06/26/%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5/" target="_blank" title="طلسم مقلاص" type="طلسم مقلاص">طلسم مقلاص</a> به منظور بهره مندی در مسائل روابط همسر و شوهر بوده و اگر به غیر از این استفاده شود به فساد کشیده می شود .</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="طلسم مقلاص" class="img-responsive" src="https://backority.ir/images/81966hqdefault.jpg" style="height:356px; width:475px" title="مقلاص"></p> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#8e44ad"><strong>طلسم طرطبه و طلسم مقلاص :</strong></span></h1> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">در این مطلب مختصری از دو طلسم طرطبه و مقلاص سخن گفته میشود .</span></p> <blockquote> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">طلسم طرطبه و مقلاص دو نوع متفاوت (طلسمات سرخ و سبز) از طلسمات معروف علوم غریبه میباشند که دو عملکرد متداخل و متفاوت دارند. واقع این است که این دو وجه طلسمی در عربستان بسیار رواج دارند و دعانویسان حجاز به انجام این طلسمات بسیار شهره اند.</span></p> </blockquote> <h2 style="text-align:justify"><strong><span style="color:#99cc00">طلسم طرطبه :</span></strong></h2> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">طلسمات مربوط به تسخیر و جلب و جذب و محبت بیشمارند و یکی از این طلسمات مشهور همان طلسم طرطبه است که در اصل برای مستحکم نمودن روابط زن و شوهر است.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#808000">طلسم طرطبه &nbsp;(طلسم آتشین بیقراری) باید بر روی فلز و با توجه به طبع و طالع جفری فرد انجام شود و این طلسم را به سنّی های اهل حجاز منتسب میکنند.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="طلسم طرطبه" class="img-responsive" src="https://backority.ir/images/2538743-1-1024x600.jpg" style="height:406px; width:695px" title="طلسم طرطبه"></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">معروف است که این نوع طلسم در اصل برای استحکام روابط زناشویی است (این طلسم ذهن زن را در اختیار میگیرد و باعث زیاد شدن جذابیت در مرد می شود و دیگر اینکه گرایش مرد را به زن مورد نظر بسیار زیاد میکند) ولی غالبا استفاده های دیگری برای جلب القلوب و جلب و جذب پسر و دخترهای نامحرم هم شامل آن است.</span></p> <blockquote> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000080">به عبارت دیگر ، طلسم طرطبه یک طلسم دوسویه است. یعنی این طلسم باعث زیاد شدن جذابیت و افزایش محبت و تمایل زن به مرد میشود. ولی در عین حال موجبات علاقه بیشتر مرد به زن را نیز سبب میگردد. این علاقه به گونه ای است که یک لحظه طاقت دوری از زن مورد نظر را نخواهد داشت.</span></p> </blockquote> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">معروف است که اگر طلسم طرطبه به شکل انگشتر یا دستبند (طلا یا نقره) بنام زن باشد و انگشترش گوشه ای از لباس مرد مورد نظر را لمس کند، مرد بی تاب شده و دیوانه وار مسحور و مطیع گفته و دستور زن میگردد و حتی پس از نزدیکی هم تمایل به بودن با او ادامه دارد. در اصل برای درمان مسائل زناشویی بین زن و شوهر از طلسم طرطبه استفاده میکنند . </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">وجه دیگر قضیه این است که اگر طلسم طرطبه به شکل انگشتری در دست مرد باشد و به گوشه ی لباس زن بخورد هر امر و دستوری که به زن دهد اجرا می کند.</span></p> <h2 style="text-align:justify"><span style="color:#99cc00"><strong>طلسم مقلاص :</strong></span></h2> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">طلسم مقلاص برای <strong>زیاد شدن مال و ثروت</strong> و شانس (یک نوع طلسم سبز) است که معمولا در خاورمیانه بسیار معروف و مسبوق به سابقه است و گفته میشود که اهل یهود بیشتر از طلسم مقلاص &nbsp;و خصوصا در کارهای اقتصادی و قمار استفاده می کرده اند.</span></p> <div style="background:#eeeeee; border:1px solid #cccccc; padding:5px 10px"><span style="color:#800000"><strong>غالبا تاثیر طلسم مقلاص برای خوش شانسی و پیروزی و مال و ثروت قابل توجه است . خصوصا این طلسم&nbsp; گیرایی کلامی و قوت صحبت برای فروشندگان و صاحبان تجارت ایجاد میکند.</strong></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000">یک نکته مهم و قابل توجه در مورد این دو طلسم متفاوت این است که ، &nbsp;طلسم طرطبه را میتوان با طلسم مقلاص بطور همزمان (با زمان کارکردی یا برابری ستاره هردو ) با هم انجام داد و در یک فلز نقره یا طلا (<strong><a href="http://2agoo.com/2018/06/11/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A7/" title="فروش انگشتر" type="فروش انگشتر مخصوص موکل دار با خواص و فوائد فراوان">انگشتر</a></strong> یا <a href="http://2agoo.com/2017/03/16/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1/" title="عین علی" type="عین علی">لوح عین علی</a> و…) جای داد که تاثیراتی شگرف در مواردی که اشاره کردیم دارد.</span></p> </div> text/html 2018-06-04T07:06:25+01:00 bartarpay.mihanblog.com مدیر بلاگ تغذیه خوب با سنجش ید نمک های خوراکی/کاهش ۶۱.۵درصدی بیماری گواتر http://bartarpay.mihanblog.com/post/72 <DIV id=explanation> <H1>سنجش ید نمک های خوراکی/کاهش ۶۱.۵درصدی بیماری گواتر - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://bartarpay.mihanblog.com/" rel=bookmark>سنجش ید نمک های خوراکی/کاهش ۶۱.۵درصدی بیماری گواتر - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان</A> <DIV> <P>به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی، با بیان اینکه ید ماده ای حیاتی است که در ساخت هورمون‌ های تیرویید نقش اساسی ایفا می‌ کند، افزود:&nbsp;از سال ها قبل، کمبود ید به عنوان مشکل عمده تغذیه ای در کشور وجود داشته است و طبق بررسی های کشوری در سال ۶۸، شیوع ۷۰ درصدی گواتر در کشور تایید شد که گواتر نیز نشانه بارز کمبود ید در بدن است.</P> <P>وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۰ که کمیته کشوری پیشگیری و کنترل کمبود ید تشکیل شد، به عنوان راهکاری عملی و ارزان قیمت، ید را به نمک های خوراکی اضافه کرد که براساس تصویب این کمیته و مقررات وضع شده، تمامی کارخانه های نمک موظف به افزودن ید به نمک های خوراکی شدند.</P> <P>عبداللهی با بیان اینکه با افزودن ید به نمک های خوراکی بیماری گواتر روبه کاهش رفت، خاطرنشان کرد: در طول دو دهه ید رسانی به رژیم غذایی مردم، شیوع گواتر از ۶۸ درصد به ۶.۵ درصد کاهش پیدا کرده است و پوشش مصرف نمک یددار به ۹۸ درصد در کشور رسید.</P> <P>مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه ایران از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از کشورهای موفق در زمینه کاهش کمبود ید معرفی شد، اظهار داشت: در حال حاضر که تقریبا ۲۵ سال از یدرسانی می گذرد، این مشکل تحت کنترل است.</P> <P>وی در خصوص برنامه هایی که در خصوص پایش و کنترل کمبود ید در دست انجام است، گفت: در این راستا برنامه پایش ید ادرار دانش آموزان در سطح کشور وجود دارد، به عبارتی، پایش سالانه ید ادرار دانش آموزان نشان می دهد که این ماده در بدن آنها کافی است یانه، که این پایش شاخص کفایت دریافت ید در جامعه است.</P> <P>عبداللهی ادامه داد: طبق اطلاعاتی که از این پایش سالانه استخراج شده است، می توان دریافت که میانه ید ادرار دانش آموزان در حد مطلوب و بالاتر از مطلوب است که نشان کفایت دریافت این ماده در بدن مردم جامعه و کافی بودن ید در نمک های خوراکی است.</P> <P>وی در خصوص سنجش سلامت و کیفیت نمک های خوراکی از لحاظ دارا بودن ید، بیان کرد: نمک های خوراکی که در سطح کشور در کارنجات مجاز تولید و بسته بندی می شوند، تحت نظام پایش و کنترل کیفیت نمک های خوراکی مورد بررسی قرار گرفته و ید آنها اندازه گیری می شود.</P> <P>عبداللهی در پایان افزود: این پایش، هم در سطح تولید با مسئولیت سازمان غذا و دارو و هم در سطح عرضه توسط &nbsp;بازرسین بهداشت محیط با کیت یدسنج انجام می شود.</P></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM> text/html 2018-05-18T07:10:19+01:00 bartarpay.mihanblog.com مدیر بلاگ استراتژی بهینه سازی سایت برای موتور جستجوی گوگل 2016 http://bartarpay.mihanblog.com/post/71 <DIV id=explanation> <H1>استراتژی بهینه سازی سایت برای موتور جستجوی گوگل 2016<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://bartarpay.mihanblog.com/" rel=bookmark>استراتژی بهینه سازی سایت برای موتور جستجوی گوگل 2016</A> <DIV> <P>این مطلب می تواند &nbsp;راهنمای کافی برای پیشرفت در نتایج <A href="https://fa2.ir/88/the-latest-google-algorithm-to-rank-sites/"><STRONG>جستجوی گوگل</STRONG></A> در سال 2018 باشد اگر چه محتوای قسمتی از آن به چند سال قبل باز می گردد. این مطلب یک پیش بینی سئو &nbsp;در سال 2018 نیست بلکه میتواند کاملا کاربردی باشد. در عوض، شما خواهید دید که استراتژی های آزمایش شده که در حال حاضر کار می کنند &nbsp;در سال 2018 حتی بهتر عمل خواهند کرد.</P> <P>سیگنال های موقعیت و تجربه کاربر:</P> <P>گوگل در سال گذشته اعلام کرد RankBrain &nbsp;سومین عامل مهم رتبه بندی محسوب می شود. RankBrain دقیقا چیست؟ و چگونه می توانید برای آن بهینه سازی کنید؟ &nbsp;RankBrain یک سیستم یادگیری ماشین است که به گوگل &nbsp;کمک می کند نتایج جستجوی خود را مرتب کند و به سادگی اندازه گیری می کند که چگونه کاربران با نتایج جستجو تعامل دارند. همانطور که می بینید، RankBrain &nbsp;روی دو مورد تمرکز دارد:</P> <OL> <LI>چه مدت فردی در صفحه سایت شما وقت می گذارد <LI>درصد افرادی که روی نتیجه شما کلیک می کنند </LI></OL> <P>محتوای جامع و عمیق:</P> <P>گوگل صفحه شما را تجزیه و تحلیل می کند تا ببینید چند بار از کلمه کلیدی خاصی استفاده کرده اید. به عبارت دیگر، آنها 100? در محتوای صفحه شما متمرکز می شوند. بنابراین عنکبوت گوگل &nbsp;از صفحه شما بازدید می کند تا بررسی کند که آیا کلید واژه شما در موارد زیر ظاهر می شود:</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; تگ عنوان</P> <P>نشانی اینترنتی</P> <P>تصویر ALT متن</P> <P>تگ توضیحات</P> <P>برچسب H1</P> <P>برای بررسی دقیق ، آنها هنوز به این چیزها نگاه می کنند. اما گوگل امروز خیلی هوشمندانه از آن استفاده می شود. بنابراین به جای اندازه گیری محتوا ، آنها در حال حاضر بر روی زمینه تمرکز می کنند .</P> <P>شاخص موبایل:</P> <P>گوگل نسخه موبایل سایت خود را “نسخه واقعی” در نظر می گیرد حتی اگر شخصی از دسکتاپ جستجو کند. این حرکت منطقی است. امروزه 60 درصد از جستجوهای گوگل &nbsp;از یک دستگاه تلفن همراه انجام می شود &nbsp;و در آینده رشد خواهد کرد. بنابراین &nbsp;محتوای خود &nbsp;را در سراسر دسکتاپ و موبایل سازگار کنید چرا که ممکن است محتوای شما در نسخه موبایل از دید مخاطب مخفی باشد.</P> <P>لینک و محتوای سایت:</P> <P>با این همه، <A href="https://fa2.ir/tag/%d8%b3%d8%a6%d9%88/"><STRONG>سئو</STRONG></A> SEO هنوز هم در مورد محتوا و لینک است. بدون داشتن محتوای شگفت انگیز، هرگز <A href="https://fa2.ir/337/%d8%a8%da%a9-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%be%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d8%aa-pinterest/"><STRONG>بک لینک</STRONG></A> نخواهید داشت. در حقیقت، گوگل به تازگی اعلام کرده است که محتوا و پیوندهای برگشتی آنها عوامل اول و دوم محسوب می شوند. به طور خلاصه، محتوا و لینک ها هنوز پایه و اساس جستجوگرها در سال 2018 خواهد بود.</P> <HR> <P>هدف اصلی <A href="https://fa2.ir/144/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/"><STRONG>الگوریتم</STRONG></A> جدید گوگل، ارائه مناسب ترین راه جستجو در سال 2016 با توجه به تغییر در فن آوریها، اینترنت و رفتار کاربران در قبال آن است. بدین جهت دقت در برخی از تنظیمات جزئی در استراتژی بهینه سازی سایت برای موتور جستجوی گوگل با توجه به جزئیات الگوریتم گوگل لازم است. درک این تنظیمات جزئی علی الخصوص به مدیران سایت های کسب و کار آنلاین در تصمیم گیری صحیح یاری می رساند.</P> <P>یکی از عمده ترین توجهات گوگل در سال 2016 تمرکز بر روی وب سایتهای بهینه شده برای فن آوری موبایل است. به تعبیر دیگر موتور جستجوی گوگل وب سایتهای با ساختار متناسب برای نمایش و جست و جو در موبایل را بیشتر می پسندد و این خود به طور مستقیم به این نکته باز می گرد که موتورهای جستجو از جمله گوگل در جستجوی ارائه بهترین راهکار در جهت راحتی کاربران در جستجوی اطلاعات است. گوگل روشن ساخته است که وب سایت های بدون رابط در گوشی های هوشمند در رتبه بندی آسیب خواهند دید. به عبارت ساده تر اکنون گوگل تمرکز خود را بر روی کاربران تلفن همراه گذاشته است و در نتیجه سایتهای ریسپانسیو یا واکنش گرا در کانون توجه <A href="https://fa2.ir/203/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/"><STRONG>گوگل</STRONG></A> قرار دارند.</P> <P>از دیگر نکات می توان به تکامل محتوا اشاره کرد. افزایش کیفیت محتوا و <A href="https://fa2.ir/337/%d8%a8%da%a9-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%be%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d8%aa-pinterest/"><STRONG>بک لینک گرفتن</STRONG></A> از سایتهای با کیفیت فاکتوری مهم در ارتقای سایت در رتبه بندی گوگل خواهد بود. موتورهای جستجو از جمله گوگل هر بک لینک را یک رأی و احترام ویژه در جهت تایید سایت یا محتوای آن در نظر می گیرند بدین جهت تعداد و کیفیت بک لینک می تواند باعث افزایش رنکینگ و بهتر دیده شدن سایت گردد. با وجود محبوبیت ویدئو و تصاویر، محتوا همیشه یک فاکتور مهم در بهینه سازی سایت در موتور جستجوی گوگل است.</P> <P>از سوی دیگر به می توان به رسانه های اجتماعی و نقش آن در نتایج جستجوی موتورهای جستجو از جمله گوگل اشاره کرد. گوگل قطعا از نقش و اهمیت رسانه های اجتماعی آگاه است با این حال بر حیله و تزویرهای صورت گرفته در این ارتباط نیز تاکید دارد. به گونه ای که اکنون کارشناسان گوگل اعلام می کنند که سیگنال های شبکه های اجتماعی نقشی در رتبه بندی بازی نمی کنند. با این حال اگر چه شاید به صورت مستقیم سیگنال های اجتماعی موثر نباشند اما از راهی دیگر تاثیر می گذارند. حضور در شبکه های اجتماعی ترافیک صفحات سایت را افزایش می دهند و ترافیک خود یکی از پنج عامل مهم است. هر چه مردم محتوای یک وب سایت را مشاهده و آن را به اشتراک بگذارند، آن صفحه امتیاز بالاتری خواهد داشت.</P> <P><A href="https://fa2.ir/92/seo-strategy-for-google-search-engine-in-2016/" target=_blank>https://fa2.ir/92/seo-strategy-for-google-search-engine-in-2016/</A></P><BR></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM> text/html 2018-05-09T16:08:51+01:00 bartarpay.mihanblog.com مدیر بلاگ شرکت اجاره خودرو کار رنت در تهران http://bartarpay.mihanblog.com/post/70 <div class="modal-body" id="panel-modal3"><div class="i-cf l-section-h"> <h2>شرکت اجاره خودرو کار رنت در تهران</h2> <p>مدل جدید سدان سرشناس هیوندای وارد ایران شده است.<br> در این مطلب به رسیدگی سوناتا هیبرید و بنزینی مدل ۲۰۱۸، همراه مقایسه‌ی خودرو با تویوتا کمری،<br> هوندا آکورد و محصولات هم‌رده می‌پردازیم.</p> <p>با شروع واردات خودروهای خارجی در ابتدای دهه‌ی ۱۳۸۰، مدل سوناتا از هیوندای وارد ایران شد.<br> این محصول، یک سدان لوکس برای بازار درونی به‌حساب می‌آمد و ملت را با سطح جدیدی<br> از امکانات و کیفیت در یک خودروی سواری آشنا کرد. در سال‌های اخیر،<br> هیوندای سوناتا به‌عنوان پرفروش‌ترین سدان وارداتی بازار ایران شناخته می‌شود؛<br> هرچند عامه‌ مردم به دلیل میزان درآمد و محدودیت‌های قانونی،<br> دسترسی کاملی به مدل‌های روز جهان ندارند.</p> <h4 style="text-align:center">اوج چالش اقتصادی</h4> <p>شرکت هیوندای در سال ۱۹۴۷ و اوج چالش اقتصادی مربوط به جنگ جهانی دوم شکل گرفت؛<br> اما امروزه ارزش تجاری بالاتری نسبت به آئودی، نیسان و پورشه دارد.<br> دپارتمان خودروسازی هیوندای،<br> در سنه ۱۹۶۷ آغاز به کار و جنبش کرد و امروزه با جایگاه سی و نهم در فهرست مهم‌ترین برندهای دنیا،<br> کم و بیش ارزشی برابر با فورد آمریکا کسب کرده است؛<br> درحالی‌که فورد با قدمت ۱۱۵ سال،<br> احد از قدیمی‌ترین خودروسازان صنعتی دنیا محسوب می‌شود. با این اوصاف،<br> طبیعی است که در هر کلاس خودرویی، از آنگونه لوکس و نیمه لوکس،<br> محصولی ساخت هیوندای در بازار جهانی حضور داشته باشد.</p> <h1 style="text-align:center"><a href="http://carsrent.ir">اجاره خودرو</a></h1> <p>نسل نخست سوناتا با تکیه بر پلت‌فرم میتسوبیشی ساترن در سال ۱۹۸۵ ساخته شد.<br> این خودرو با دودمان سوم و هنگام واردات خودروهای بیگانه در دهه‌ی ۱۳۷۰ به شمار محدود وارد ایران شد<br> و در مملکت سازنده، بین سال‌های ۱۹۹۳ الی ۱۹۹۸، فرآوری و فروخته می‌شد.<br> با شروع جهانی شدن صنعت کره و به ویژه خودروسازی این کشور،<br> دودمان پنجم سوناتا<br> در سال ۲۰۰۴ پا به بازارهای جهانی گذاشت.<br> این مدل، موفقیتی غیر قابل باور برای هیوندای بود<br> و برخلاف پلت‌فرم مشترک با اوپتیما، ما فوق اخ خویش نما شد. سوناتا نسل پنجم<br> که با پیشرانه‌ی ۲.۴ لیتری در ایران نیز حضور داشت، لغایت سال ۲۰۰۹ در<br> کارخانه‌های هیوندای کره، آمریکا، چین، هندوستان، ترکیه،<br> مصر، تایلند و سودان تولید شد.</p> <div class="aligncenter wp-caption" id="attachment_6386" style="width:310px"><a href="http://carsrent.ir/wp-content/uploads/2018/04/rent-car-sonata-in-tehran.jpg"><img alt="اجاره خودرو" class="lazyloaded size-medium wp-image-6386" src="http://carsrent.ir/wp-content/uploads/2018/04/rent-car-sonata-in-tehran-300x200.jpg" style="height:200px; width:300px"></a> <p>اجاره خودرو بدون راننده</p> </div> <h4 style="text-align:center">نسل ششم ماشین سوناتا</h4> <p>سوناتا در بازار جهانی با نسل ششم و تولید بین سال‌های ۲۰۱۰ لغایت ۲۰۱۴ تثبیت شد.<br> این اتومبیل در ایران با کد YF شناخته می‌شود و دارای<br> پلت‌فرم مشترک با کیا اوپتیما و هیوندای i40 است.<br> امروزه سوناتا در بازار جهانی با نسل هفتم شناخته می‌شود که<br> سنه ۲۰۱۵ شناسایی شد و در ایران، LF نام دارد.<br> این محصول با فیس‌لیفت تمام‌عیار برای مدل ۲۰۱۸ مقابل شد و از دید بسیاری از مردم،<br> به اندازه‌ی یک دودمان جدید تغییر کرد.<br> خبر خوب این است که سوناتا LF با چهره‌ی ۲۰۱۸،<br> به اتفاق پیشرانه‌ی هیبرید و پلاگین هیبرید وارد ایران می‌شود.<br> همانند سال‌های گذشته، قیمت خودروهای کره‌ای<br> برای عامه‌ی ملت ایران فراتر از چشمداشت و غیر قابل خرید است؛<br> ولی نسخه‌های مدرن با موتور برقی،<br> برای تفریق آلودگی پیرامون و مدیریت مصرف بنزین، مفید خواهند بود.</p> <h2 style="text-align:center">طراحی ظاهری و بدنه</h2> <p>مدل جدید <strong><a href="http://carsrent.ir">اجاره ماشین</a></strong> هیوندای به لطف چراغ‌ها و جلوپنجره‌ی مدرن، کاملا متحول شده است.<br> محصول ۲۰۱۸، اسپرت‌تر و جوان‌پسندتر به نظر می‌رسد؛<br> ضمن اینکه شباهتی به رقبا ندارد و با شخصیتی مستقل ارائه می‌شود.<br> در نمای روبرو، لبه‌ی چراغ‌های اصلی کاملا منطبق بر راستای کاپوت طراحی شده است<br> لغایت همراه با حالت قطره‌ای و یک‌پارچه،<br> انسجام و هماهنگی چشم‌نواز در ابزارها هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ را نشان دهد.<br> با این هدف، حاشیه‌ی چراغ و کاپوت با نوار باریکی از فلز براق<br> نقره‌ای به اتفاق شده است که الی فریم پنجره‌ها پیوستگی دارد. ُ<br> درون کاسه چراغ، ۲ هالوژن دیده می‌شود که روشنایی بالا و زیر را تأمین می‌کنند؛<br> ولی با نوار پیچیده‌ای از LED نور روز و چراغ راهنمای نارنجی در گوشه،<br> شلوغ و چشم‌گیر به نظر می‌رسد. علاوه بر خطوط روی کاپوت،<br> جلوپنجره‌ی جدید هم نسبت به سوناتا LF مدل ۲۰۱۷، زوایای تیزتری دارد و یک شش‌ضلعی برپایی می‌دهد<br> که نقش زیادی در اسپرت و انتقام‌جو پرتو دادن منش اتومبیل خواهد داشت.</p> <h3 style="text-align:center">تفاوت سوناتای جدید</h3> <p>شاید حجم‌دهی سپر، مهم‌ترین تفاوت مدل جدید سوناتا با نسخه‌ی پیش باشد.<br> جایگاه مه‌شکن‌ها در هر دو سو به انگیزه جاسازی پسندیده و طرح زاویه‌دار،<br> حالتی خشن و آرواره‌مانند تداعی می‌کنند که تشنه‌ی سرعت به عقیده می‌رسد.<br> در این دسته از LED استفاده شده است که ما<br> فوق مه‌شکن‌های دایره‌ای در سدان‌های ارزان‌قیمت دیده می‌شود.<br> به‌زحمت می‌توان قطعه‌ای پلاستیکی در نمای روبروی سوناتا ۲۰۱۸ یافت و<br> تقریبا تمام سپر الی پایین، فلزی است.</p> <h2 style="text-align:center">کرایه ماشین لوکس</h2> <p><strong><a href="http://carsrent.ir/rent-a-car-in-tehran/">اجاره خودرو در تهران</a></strong> حتی با منظور زیباسازی بیشتر، نوار باریکی از فلز نقره‌ای رنگ در<br> پیرامون جلوپنجره و حاشیه‌ی ذیل سپر بهره‌گیری شده است که نشان<br> از وسواس و دقت سازنده در ارائه‌ی محصولی جذاب و چشم‌گیر دارد.<br> از نمای جانبی، کمی از ویژگی‌های لوکس سوناتا کاسته و به جلوه‌ی اسپرت خودرو افزوده شده است.<br> سقف کشیده لغایت عقب، عملا درپوش صندوق را زیاد کوتاه پرتو می‌دهد و حالتی همانند<br> به خودروهای فست بک (نظیر محصولات اسپرت آئودی) فراهم می‌کند.<br> البته نباید فراموش کرد که کاپوت عقب سوناتا با شیشه‌ی پشت،<br> بالا نمی‌رود و مثل یک سدان معمولی،<br> عملکرد مستقل دارد. طرح رینگ‌های سوناتا در مدل‌های استاندارد،<br> لیمیتد، اسپرت و هیبرید متفاوت است<br> و سایزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ اینچ خواهد داشت.</p> <h3 style="text-align:center">نسحه های مختلف</h3> <p>همگی نسخه‌ها، دارای فریم فلزی در پنجره‌ها و پایین رکاب،<br> به اتفاق آینه بغل سیاه‌رنگ مجهز به چراغ راهنما هستند.<br> از نکات مهم در طراحی نمای جانبی،<br> می‌توان به خطوط حجم‌دهنده اشاره کرد که چندان پرشمار نیستند و<br> صرفا با ۲ خط از انتهای چراغ عقب الی گلگیر جلو و ذیل رکاب ارائه می‌شوند.<br> پشت اتومبیل نسبتا ساده است و البته همانندگی زیادی به کیا اوپتیما دارد.<br> نسخه‌ی ۲.۴ لیتری از سوناتا، حائز اگزوز دوگانه نیست و<br> با یک خروجی تزئین‌شده با فلز براق فرآوری می‌شود؛<br> ولی مدل اسپرت حائز ۲ خروجی اگزوز است.<br> مهم‌ترین نکته‌ی مثبت در طراحی نمای پشت،<br> حجم‌دهی سپر و کاپوت عقب است که همراه با لبه‌ای مانند به اسپویلر در انتهای درپوش صندوق،<br> کاملا اسپرت و جوان‌پسند به نظر می‌رسد. لوگوی سازنده و نام مدل (SONATA)<br> در مرکز و منسجم با تقارن ابزارها گوناگون دیده می‌شوند.<br> چراغ‌های قرمز هشداردهنده هم جایگاه خلاقانه و زیاد خوبی در طرفین سپر دارند.<br> از ابتکارات جالب در طراحی سوناتا، باید به دکمه‌ی فشاری بازکننده‌ی<br> صندوق اشاره کرد که داخل لوگوی سازنده، پنهان شده است.</p> <h3 style="text-align:center">رنت ماشین بدون راننده در تهران</h3> <p>در مجموع نمی‌توان ایراد خاصی به نمای ظاهری <strong><a href="http://carsrent.ir/rent-a-car-without-a-driver/">اجاره ماشین بدون راننده</a></strong> سوناتا ۲۰۱۸ گرفت.<br> این خودرو، فراتر از یک فیس‌لیفت به نظر می‌رسد و در خیابان،<br> به‌عنوان محصولی امروزین و تازه‌ساز، جلب توجه می‌کند. سدان هیوندای،<br> بر بنیاد تبلیغات این برند، برای چشم وهمچشمی با تویوتا کمری ساخته شده و<br> این محصول اصیل و بسیار پرفروش را منظور قرار دیتا است.<br> ظاهر نسل جدید کمری هم اسپرت‌تر از ماضی به نظر می‌رسد؛<br> ولی می‌توان ادعا کرد که فارغ از شهرت برندها،<br> علاقه‌مندان سخیف طراحی تهاجمی و اسپرت،<br> جذب سوناتا ۲۰۱۸ شوند. ابعاد این سدان کره‌ای، دربرگیرنده درازا ۴۸۵۵ میلی‌متر،<br> پهنا ۱۸۶۵ میلی‌متر و ارتفاع سقف ۱,۷۵ میلی‌متر، همراه فاصله محورهای ۲۸۰۵ میلی‌متر است.</p> <h4 style="text-align:center">فضای داخلی و کابین</h4> <p>ورود به سوناتا ۲۰۱۸، حسی متفاوت با مدل‌های قبلی این اتومبیل در بیننده ایجاد نمی‌کند.<br> از سویی دیگر، انبوه کلیدها و نمایشگرهای میانی داشبورد،<br> کمی گیج‌کننده و باستانی به عقیده می‌رسد.<br> حتی روی پروانه هم چنین وضعیتی وجود دارد و دارای کلیدهای پرشماری است.<br> داشبورد و تودری‌ها‌ی سوناتا، حائز ادواتی همانند به چوب است که البته پلاستیک هستند؛<br> ولی ترکیب نکوداشتن با دیگر اجزا ایجاد می‌کنند.<br> بسیاری از کلیدهای فشاری و گردان مربوط به کنترل<br> امکانات رفاهی از فلز و مواد مرغوب ساخته شده‌اند.<br> ماده‌ی اصلی تشکیل‌دهنده‌ی داشبورد، پلاستیک است؛<br> ولی کیفیت قابل قبولی دارد و کمی نرم عمل می‌کند.</p> <h2 style="text-align:center">متریال خودرو</h2> <p>این متریال تو درها و ستون‌ها نیز دیده می‌شود. در قسمت دسته‌دنده،<br> پلاستیک پیانویی و شفاف بهره‌گیری شده است.<br> نمایشگر لمسی ۵ یا ۸ اینچ با قاب فلزی، در تمامی مدل‌ها مقاوم است.<br> پیرامون این قسمت، کلید فیزیکی وجود ندارد و همراه با کمی فرورفتگی ارائه می‌شود.<br> از نکات عجیب در طراحی فضای درونی سوناتا ۲۰۱۸، نامتقارن بودن مجرای خروجی تهویه دلنشین<br> دلپذیر در هر دو سو نمایشگر، برخلاف حالت متقارن مدل ۲۰۱۷ است<br> که الی حدودی ناخوشایند به عقیده می‌رسد.<br> کلیدهای مربوط به مهار ناوبری، سیستم سرگرمی‌ها، تغییر صدا و رادیو،<br> کمی پایین‌تر پیمان دارند. مانند این قسمت، نمایشگر و دکمه‌های تهویه مطبوع،<br> به اتفاق آپشن‌های سرمایش و گرمایش در نزدیکی تقسیم دنده هستند که مجموعا،<br> دسترسی نکوداشتن برای راننده فراهم می‌کنند.</p> <h3 style="text-align:center"><a href="http://carsrent.ir">رنت ماشین</a></h3> <p>پشت فرمان، کلیدهای پرتعدادی برای مدیریت سیستم سرگرمی، تماس تلفنی و کروز کنترل هستی دارد.<br> طرح فرمان، در همه‌ی مدل‌ها استخوانی است و با ترکیب جذابی از فلز نقره‌ای رنگ در زیر و پوشش<br> چرم مزین به خط دوخت ارائه می‌شود.<br> مدل‌های آپشنال و نسخه‌ی اسپرت (با پیشرانه‌ی توربوشارژ) حائز اجازه D شکل (قسمت مسطح در پایین) هستند.<br> پنل روبروی راننده، حائز نمایشگر TFT سایز ۴.۲ اینچ با کامپیوتر سفری است؛<br> ضمن اینکه عقربه‌های سنتی سرعت‌سنج و دورموتور،<br> کمی متفاوت با مدل ۲۰۱۷ هستند لغایت میزان سوخت باقی‌مانده در باک و درجه گرما پیشرانه<br> را درون خویش داشته باشند. در مجموع، پنل پشت اجازه سوناتا ۲۰۱۸،<br> نسبتا ساده است و با فریم پلاستیک، ما فوق چشمداشت<br> راننده‌ی یک سدان خانوادگی در این مشقت قیمت نخواهد بود.</p> </div> </div> text/html 2018-05-07T12:52:13+01:00 bartarpay.mihanblog.com مدیر بلاگ در نمایشگاه کتاب کتابی درباره تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز رونمایی شد http://bartarpay.mihanblog.com/post/69 <DIV id=explanation> <H1>کتابی درباره تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز رونمایی شد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://bartarpay.mihanblog.com/" rel=bookmark>کتابی درباره تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز رونمایی شد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان</A> <DIV> <P>به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که نوشته سعیده امینی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی است، تطورات و تحولات گفتمان مجمع روحانیون مبارز را به عنوان یکی از نیروهای سیاسی تاثیرگذار در ربع قرن اخیر ایران، بررسی کرده است.</P> <P>فصل های مختلف این کتاب طوری تنظیم شده تا با طرح رویکردها و مباحث نظری در فصل اول و روش مطالعه در فصل سوم درنهایت به دغدغه‌هایی پرداخته شود که اثر حاضر پیرامون آن تکوین یافته است.</P> <P>این دل‌مشغولی‌ها در قالب سه پرسش عمده تنظیم شده‌اند؛ مجمع روحانیون مبارز به عنوان یکی از نیروهای سیاسی مهم پس از انقلاب اسلامی ایران و به مثابه یک گفتمان از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟ آیا این گفتمان در جریان افت‌وخیزهای سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران دچار تحول شده است؟</P> <P>در فصل چهارم تلاش شده تا با اتکا به چارچوب مفهومی لاکلاو و موفه و تحلیل گفتمان فرکلاف این سوالات پاسخ داده شوند. در فصل پنجم سعی بر آن شده تا علل وقوع تحول گفتمان مذکور بررسی گردد و این سوال به پاسخ برسد که عوامل اثرگذار بر تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز کدامند؟ به منظور نیل به این هدف در گام اول متون نوشتاری و مکتوب اعم از بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها و بعضا روزنامه‌های مربوط به مجمع روحانیون مبارز در فاصله سال‌های۱۳۶۷ تا ۱۳۸۸ و در قالب چهار دولت جنگ، سازندگی، اصلاحات و دولت احمدی‌نژاد مورد بررسی قرار گرفتند.</P> <P>به گفته مولف اثر در مقدمه کتاب، دلیل این امر نخست نظم بخشیدن به این برهه از زمان (۶۷ ـ‌۸۸) و دوم ویژگی موضوع حاضر است. بررسی تحول یک گفتمان سیاسی را در دوره‌های مختلف بررسی کرد. یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که یک گفتمان را در دوره‌های مختلف بررسی کرد. یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که گفتمان‌های سیاسی در آن هژمونیک می‌شوند نهادهای اجرایی از جمله قوه مجریه و قوه مقننه است. در بین نهادهای اجرایی دولت برجسته‌ترین نقش را دارد لذا تقسیم‌بندی حاضر با عنایت به دولت‌ها صورت گرفته و مجلس نیز در ذیل دولت مطمح نظر قرار گرفته است. در گام بعدی برای تحلیل گفتمان بیانیه‌ها، نخست بیانیه‌های سال‌های ۶۷ تا ۶۹ و ۶۹ تا ۸۵ و ۸۵ تا ۸۸ که تعداد ۱۱۸ بیانیه بودند به طور اجمال مورد مطالعه قرار گرفتند.</P> <P>امینی بیان می‌کند که شیوه نمونه‌گیری قضاوتی از میان بیانیه‌ها، مواردی که مربوط به تحولات سیاسی مهم در داخل کشور و تلویحا مبین تحول این گفتمان‌ یا افت و خیزهای آن بودند مورد بررسی قرار گرفتند. نظیر بیانیه‌های مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی، سالگردهای پیروزی انقلاب، انتخاب ریاست جمهوری و... به عنوان نمونه، بیانیه‌های ۱. انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی (۲۸/۱/۶۷) ۲. دومین دهه انقلاب اسلامی (۱۱/۱۱/۶۷) در دولت جنگ؛ ۳. یازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲/۱۱/۶۸)؛ ۴. طلوع فجر انقلاب اسلامی (۸/۱۱/۷۰)؛ &nbsp; ۵. انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی (۱۱/۱/۷۱)؛ ۶. معرفی سیدمحمد خاتمی به عنوان کاندید ریاست جمهوری (۱۶/۲/۷۶)؛ در دولت سازندگی؛ ۷. سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی (۲۴/۱۱/۸۶) بیانیه (۱۷/۳/۸۸)؛ بیانیه (۲۸/۴/۸۸) در دولت محمود احمدی‌نژاد مورد تحلیل قرار گرفتند.</P> <P>مولف کتاب یادآور می‌شود، دلیل گزینش بیانیه‌های مذکور به ویژه بیانیه‌های سالگرد پیروزی انقلاب این است که این بیانیه‌ها بیش از بقیه افت‌وخیز و تحول گفتمان مجمع را نشان داده‌اند. نکته لازم به ذکر آن است که با توجه به نوسان فعالیت سیاسی اعضای مجمع در زمان‌های گوناگون، امکان تقسیم بیانیه‌ها به طور مساوی در دوره‌هی مختلف وجود نداشته است.</P> <P>به عنوان نمونه زمان انشعاب آنها از جامعه روحانیت در سال ۶۷ بوده که اواخر دولت موسوی است در نتیجه تنها دو بیانیه مناسب در این دوره مورد توجه بوده‌اند و یا در بیانیه‌های مربوط به دوره اصلاحات و دولت احمدی‌نژاد غالبا بیانیه‌ها به طور واضح و آشکار سخن گفته‌اند و خالی از عبارات تلویحی و بیانات استعاری‌اند. بر این اساس کشفی نمی‌توان در آنها انجام داد اما از بیانیه‌های اصلی استفاده شده است.</P> <P>همچنین به جهت آنکه بیانیه‌ها تنها مقداری اطلاعات درخصوص مواضع اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تامین می‌کردند لذا برای آنکه مطالب از کفایت لازم برای پاسخ به دغدغه‌های مذکور برخوردار باشند.</P> <P>سعیده امینی در بخش دیگری از مقدمه کتاب، بیان می‌کند که چگونه با برخی از اعضای اصلی مجمع روحانیون مبارز حجج‌ اسلام آقایان سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور، مجید انصاری، سیدعبدالواحد موسوی لاری و برخی اعضا دیگر که از بنیانگذاران اصلی مجمع بوده‌اند و در عالی‌ترین سطوح قوه مجریه و مقننه دارای سمت‌های اجرایی بوده‌اند، مصاحبه‌هایی صورت گرفته است.</P> <P>این مصاحبه‌ها درباره میزان اهمیت بیانیه‌های مجمع، اتفاق نظر درباره جدی‌تر و پرمحتواتر بودن بیانیه‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته که این امر موید انتخاب بیانیه‌های فوق‌الذکر است. در نهایت فصل ششم کتاب حاضر به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری توصیف و تبیین تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز اختصاص دارد.</P> <P>کتاب «تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز در جامعه پسا انقلابی» نوشته سعیده امینی با شمارگان ۶۰۰ نسخه و به بهای ۳۴ هزار تومان از سوی انتشارات کویر منتشر شده و در سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رونمایی شده است.</P></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM> text/html 2018-04-29T05:24:25+01:00 bartarpay.mihanblog.com مدیر بلاگ جدیدترین فناوری محدود کردن فعالیت کودکان در فیس بوک http://bartarpay.mihanblog.com/post/68 <DIV id=explanation> <H1>محدود کردن فعالیت کودکان در فیس بوک - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://bartarpay.mihanblog.com/" rel=bookmark>محدود کردن فعالیت کودکان در فیس بوک - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان</A> <DIV> <P dir=rtl>به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، فیس بوک ویژگی جدیدی به اپلیکیشن مخصوص کودکان خود افزوده که به والدین اجازه می دهد&nbsp; فعالیت های&nbsp; آنلاین فرزندان خود را محدود کنند.</P> <P dir=rtl>&nbsp;این قابلیت که <SPAN dir=ltr>Sleep Mode</SPAN> نام گرفته بسیار ساده است. کافی است والدین به مرکز کنترل در حساب کاربری خود بروند و پس از بررسی حساب کاربری فرزندشان، تنظیمات آن را تغییر دهند.</P> <P dir=rtl>حتی والدین می توانند ساعاتی را انتخاب کنند که کودک در آن زمان حق استفاده از اپلیکیشن را ندارد. در این بخش گزینه های مختلفی وجود دارد مانند «روزهای هفته» یا آنکه خود می توانند ساعت های مشخصی از روز را انتخاب کنند.</P> <P dir=rtl>پیامرسان مخصوص کودکان فیس بوک کمی از نسخه استاندارد آن متمایز است که تمرکز بیشتری روی فیلترهای رنگی و <SPAN dir=ltr>GIF</SPAN> ها دارد. والدین می توانند شماره تماس های کودک را کنترل کنند و حتی پیام هایی که او می فرستد را نیز ببینند.</P></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM> text/html 2018-04-22T06:57:08+01:00 bartarpay.mihanblog.com مدیر بلاگ فروش فیلم در مهلت ارسال آثار به جشنواره «نهال» تمدید شد http://bartarpay.mihanblog.com/post/67 <DIV id=explanation> <H1>مهلت ارسال آثار به جشنواره «نهال» تمدید شد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://bartarpay.mihanblog.com/" rel=bookmark>مهلت ارسال آثار به جشنواره «نهال» تمدید شد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان</A> <DIV> <P>به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه جشنواره «نهال»، به دلیل استقبال شرکت کنندگان و همچنین درخواست هایی برای تمدید مهلت فراخوان، دبیرخانه جشنواره تا تاریخ ٧ اردیبهشت ٩٧ پذیرای آثار است.</P> <P>به دلیل تعدّد آثار دریافت شده، دبیرخانه جشنواره پس از ٧ اردیبهشت تعهدی در قبال پذیرش فیلم ها ندارد. &nbsp;</P> <P>‌پانزدهمین دوره‌ جشنواره‌ فیلم کوتاه دانشجویی «نهال» با استناد به سینمای مستقل برگزار می شود. &nbsp;</P> <P>‌بنا بر فراخوان جشنواره، آثار ارسالی در سه بخش ‌فیلم کوتاه (مستند، داستانی، تجربی، انیمیشن و فیلم های سال اولی)، عکس فیلم و پوستر فیلم ‌به داوری گذاشته می شوند همچنین جشنواره «نهال» برای سومین سال با میزبانی از آثار دانشجویان دانشگاه‌های جهان به صورت بین المللی برگزار می‌شود.</P> <P>‌شرکت‌کنندگان موظف اند پس از ثبت‌نام اینترنتی در سایت، آثار خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی: چهارراه ولیعصر، روبه‌روی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک ٢، ساختمان معاونت فرهنگی دانشگاه هنر، طبقه پنجم، دبیرخانه جشنواره «نهال»» ارسال کنند.</P> <P>‌پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «نهال» به دبیری متین احمدی در خرداد سال ١٣٩٧ برگزار می شود.</P></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM> text/html 2018-04-18T00:18:58+01:00 bartarpay.mihanblog.com مدیر بلاگ کتاب فروشی جای خالی فانتزی در ادبیات کودک/ بردیا به نبرد گولاخ‌ها می‌رود http://bartarpay.mihanblog.com/post/66 <DIV id=explanation> <H1>جای خالی فانتزی در ادبیات کودک/ بردیا به نبرد گولاخ‌ها می‌رود - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://bartarpay.mihanblog.com/" rel=bookmark>جای خالی فانتزی در ادبیات کودک/ بردیا به نبرد گولاخ‌ها می‌رود - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان</A> <DIV> <P>مهدی رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار مجموعه سه جلدی «بردیا و گولاخ‌ها» خبر داد و گفت: این مجموعه درباره‌&nbsp;پسربچه‌ای به نام بردیاست که لکنت زبان دارد&nbsp;و نمی‌داند شاهزاده است و باید کتاب‌های جهان را از نابودی نجات دهد. از این رو به نبرد با&nbsp;گولاخ ها می‌رود که هیولا و دشمن کتاب اند و به ارباب تاریکی خدمت می‌کنند.</P> <P>به گفته نویسنده «بردیا و گولاخ‌ها»، جلد اول این مجموعه «شاهزاده‌&nbsp;شنل تشتکی»، جلد دوم «پیشگوی چشم‌نقره‌ای» و&nbsp;جلد سوم «هیولای کلمه‌خوار» نام دارد. این مجموعه سه جلدی در شمار ادبیات فانتزی می‌گنجد چراکه جای این نوع ادبیات، در داستان‌ها و رمان‌های تالیفی ما برای کودکان و نوجوانان خالی است و ضرورت وجود آن به چشم می‌خورد.</P> <P>رجبی به این که ادبیات فانتزی خاصیت جبران‌کنندگی دارد اشاره و بیان کرد: بردیا لکنت زبان دارد و&nbsp;اعتماد به نفسش، پایین است چون بچه سر به سرش می‌گذارند و مسخره اش می‌کنند اما پناهگاه او کتاب خواندن است چون وارد جهان فانتزی می‌شود و به قدرت هایش پی می‌برد. از این رو ادبیات فانتزی می‌تواند خاصیت جبران کنندگی داشته باشد و&nbsp;نیازهای روحی بچه‌ها را تامین کند.</P> <P>نویسنده «کنسرو غول» در پاسخ به این که بعضی معتقدند فانتزی باعث کندن بچه ها از دنیای واقعی می‌شود گفت:&nbsp;فانتزی هم یک&nbsp;جور واقعیت نمادین است و این امکان را فراهم می‌آورد تا بچه ها جنگ خیر و شر و غلبه بر شر را تجربه کنند. ضمن این که&nbsp;خیال پردازی، نیاز فطری بشر است&nbsp;و به هر حال، باعث ارضا روحی انسان می‌شود آن هم در شرایطی که&nbsp;واقعیت با تلخی و زمختی خود می‌کوشد انسان را&nbsp;شکست خورده مطلق جلوه دهد.</P> <P>رجبی در جواب این که نگارش مجموعه سه جلدی «بردیا و گولاخ ها» چقدر تحت تاثیر «ارباب حلقه ها» و «جنگ ستارگان» است بیان کرد:&nbsp;من تلاش کردم استاندارد کارهای موفق دنیا را&nbsp;تجربه کنم چرا که کار خوب، &nbsp; ایرانی و خارجی ندارد و&nbsp;مهم این است&nbsp;که داستان ها، خواننده را&nbsp;راضی و کاری کند که او کتاب را تا آخر بخواند و زمین نگذارد. من در این مجموعه&nbsp;از عناصر زندگی ایرانی&nbsp; و برخی اساطیر ایرانی هم بهره برده ام و نکته مهم این مجموعه، آمیختگی با زندگی شهری معاصر است؛ یعنی مثل کارهای دیگر به یک&nbsp;گذشته اسطوره ای&nbsp; سفر نمی‌کنیم بلکه عناصر شر، وارد زندگی شهری می‌شوند&nbsp;و این مساله می‌تواند برای بچه‌ها خیلی جذاب باشد.</P> <P>مجموعه «بردیا و گولاخ ها» نوشته مهدی رجبی با تصویرگری مریم محمودی مقدم از سوی نشر افق منتشر و در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد.</P></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM> text/html 2018-04-13T00:35:12+01:00 bartarpay.mihanblog.com مدیر بلاگ فناوری دقیق و آیفون ۲۰۱۹ با سه دوربین می آید http://bartarpay.mihanblog.com/post/65 <DIV id=explanation> <H1>آیفون ۲۰۱۹ با سه دوربین می آید - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://bartarpay.mihanblog.com/" rel=bookmark>آیفون ۲۰۱۹ با سه دوربین می آید - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان</A> <DIV> <P dir=rtl>به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، طبق گزارش های جدید به نظر می رسد اپل مشغول بررسی سه لنز دوربین پشتی در آیفون پرچمدار ۲۰۱۹ است. اپل قصد دارد همراه این دوربین مجموعه ای از ویژگی های جدید را عرضه کند.</P> <P dir=rtl>&nbsp;نخستین بار روزنامه تایوانی اکونومیک نیوز دیلی این خبر را اعلام و اشاره کرد هر سه لنز دستگاه ۱۲ مگاپیکسلی خواهند بود. مدل های فعلی آیفون دو یا یک لنز دوربین دارند و این لنزها با همکاری یکدیگر قابلیت هایی مانند افزایش زوم&nbsp; و تشخیص عمق در حالت پرتره را ارائه می کنند. البته این خبر به آیفونی که در پاییز امسال عرضه می شود، ربطی ندارد.</P> <P dir=rtl>&nbsp;البته چنین دستگاهی نخستین بار نیست که عرضه می شود. قبل از اپل موبایل «هواوی<SPAN dir=ltr>P۲o Pro</SPAN>» نیز با سه دوربین پشتی عرضه شده است.</P></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM> text/html 2018-04-10T13:52:30+01:00 bartarpay.mihanblog.com مدیر بلاگ اجاره خودرو ارزان تهران http://bartarpay.mihanblog.com/post/64 <div class="modal-body" id="panel-modal3"><h1>اجاره خودرو ارزان تهران</h1> <h2>تاریخچه <strong><a href="http://carsrent.ir">اجاره خودرو</a></strong> ارزان</h2> <p>فرقی نمی کند که می خواهید به کدام یک از کشور های جهان سفر کنید یا از کدام کشور به ایران می آیید کرایه اتومبیل ارزان تهران گرد از بهترین گزینه ها برای سفر کردن است که ممکن است کل ما آن را تجربه کرده باشیم بدون انکه با خویش اندیشه نماییم که تاریخچه کرایه خودرو و کرایه ماشین ارزان چه بوده است</p> <p>&nbsp;</p> <h2>تاریخچه <a href="http://carsrent.ir">اجاره ماشین</a></h2> <p>اعتقاد بر این است که صنایع اجاره ماشین در ایالات متحده در سال 1916 آغاز شده است، زمانی که یک فوت شد نبراسکا به نام جو ساندرز تصمیم به فروش مدل Ford T خود را به محلی برد و برای بازدید به تجار داد.</p> <p>این کارآفرین باهوش یک مسافت پیما را به چرخ جلو وسیله نقلیه متصل می کند و 10 سنت به ازای یک مایل از کسانی که از اتومبیل بهره‌گیری کرده بودند اخذ کرد<br> چندان درازا نکشید الی سوندرز متوجه شد که او به یک ایده کسب و کار فایده آورده دست پیدا کرده است. الی سال 1925، کمپانی مستقل سوندرز رشد کرد تا عملیات را در 21 ایالت شامل شود.</p> <p><img alt="تاریخچه اجاره ماشین ارزان" class="size-medium wp-image-2100" src="http://carsrent.ir/wp-content/uploads/2018/01/تاریخچه-اجاره-خودرو-ارزان-300x200.jpg" style="height:200px; width:300px"></p> <p>تاریخچه اجاره خودرو ارزان</p> <h2>اعلانها <a href="http://carsrent.ir">رنت ماشین</a></h2> <p>&nbsp;</p> <p>سوندرز در ضمن شروع به گردآوری وسیله نقلیه خود را در این دوران کرد – کهن ترین اعلان های کرایسلر از دهه 1920 که می گوید ناوگان کار رنت دربرگیرنده تقریبا 1 میلیون دلار از وسایل نقلیه کرایسلر بوده است</p> <p>رقبای او به سرعت بر مدل منحصر به فرد اجاره ماشین سوندرز دست یافتند، و مدتها بعد از آن والتر جاکوبز آغاز به خرید یک دوجین مدل T Fords برای خویش کرد.</p> <p>الی سال 1923، سوداگری جاکوبس در فروش سالانه بیش از یک میلیون دلار درآمد داشت.</p> <p>این دو نفر کارخانه های <a href="http://carsrent.ir"><strong>کرایه خودرو</strong></a> مستقل خود را از ساخته اند، ولی تنها یک نفر در رأس آن قرار می گیرد.</p> <p>در اواسط دهه 1920، جاکوبز آشنایی آقای جان هرتز، مالک کمپانی زرد&nbsp; در شیکاگو را به دست آورد. هرتز در پایان شرکت <strong>اجاره خودرو ارزان</strong> جاکوبز را خرید، زایش آنچه که الان احد از بزرگترین شرکتهای کرایه خودرو در این کشور است.</p> <p>پس از آن، جنرال موتورز از کمپانی فرآوری آشغال زرد هرتز خریداری می کرد و به عنوان بخش اجاره ماشین از شرکت کار رنت<br> جنگ جهانی دوم به اتفاق با اشاعه سیستم خط آهن کشور، باعث تسهیل رشد تقاضای اجاره خودرو در سراسر ایالات متحده شد. Rail Extensions، Inc.، با آژانس های کرایه ای کار کرده است.</p> <p>فضای کابین کرایه در ایستگاه های راه آهن را گزین کردن می دهد. آنها حتی خدمات تلگراف را برای مشتریان خط آهن ارائه دادند تا بتوانند اتومبیل را در یک ایستگاه رزرو کرده و در مقصد دیگری آنها را گزینش کنند</p> <h2>خودروی پرطرفدار صنعتی از سنه 1946 لغایت 1970</h2> <p>&nbsp;</p> <p>صنایع کرایه اتومبیل کماکان به دنبال جنگ جهانی دوم پیوسته داشت. در واقع، شمردن از آن سررسید پرتو داد که صنعت کرایه ماشین با سرعت رشد گرد دیگر از شیوه های ترابری دوست داشتنی – خطوط هوایی است همانطور که تعداد مسافرهای هواپیمایی رشد کرده است، دربایستن به وسایل نقلیه بیشتری نیز هستی دارد.</p> <p>همانطور که با خط آهن بود، مدت ها بود که شرکت های <strong><a href="http://carsrent.ir">اجاره اتومبیل</a></strong> آغاز به اندکی سخن را باز کنید محل های کرایه در تو فرودگاه های کبیر کردند</p> <p>پادشاه واقعی کارخانه کرایه تاکسی فرودگاه تا سنه 1946 ظاهر نشد، زمانی که آقای وارن اویس هواپیمایی Avis Airlines Rent A را در فرودگاه Willow Run دیترویت راه اندازی کرد.</p> <p>سوداگری خود را فقط با سه وسیله نقلیه آغاز کرد. بر خلاف دیگر شرکت های اجاره ای، که اکثر پروا خویش را در مورد مکان های کرایه “مرکز شهر” متمرکز کرده اند، Avis تمامی تلاش های خود را در مقوله ایجاد حق بیمه های فرودگاه متمرکز کرده است. Avis حتی از شرکت های هواپیمایی خویش برای ترویج شرکت خود و جذب مشتریان اخیر از آسمان استفاده می کرد</p> <h2>صنایع اجاره خودرو امروز</h2> <p>&nbsp;</p> <p>صنایع کرایه اتومبیل در درازا سی سنه ماضی گواه رکود و کبودی های زیادی بوده است، زیرا افزایش چشم وهمچشمی بیچارگی به برنامه های تخفیف ابتکاری و بها های پیچیده را ایجاد کرده است.</p> <p>این چشم وهمچشمی برش حلق مایه شد که بسیاری از کمپانی های کرایه ای مستقل خودرو در اوایل دهه 1980 کمپانی کنند<br> شرکت های اتومبیل سازی بزرگ در سنه 1980 آغاز به علاقه مند شدن به صنایع اجاره خودرو کردند، چرا که اسلحه های برتر مانند فورد و کرایسلر علاقه خاصی به بعضی از سازمان های کبیر اجاره زنجیره ای خریداری کردند.</p> <p>تا به امروز، بسیاری از سلسله های کبیر هنوز توسط تولید کنندگان اتومبیل کنترل می شوند و اجاره خودرو کار رنت نیز احد از شرکت های اجاره ماشین بدون راننده است</p> </div> text/html 2018-04-05T00:52:17+01:00 bartarpay.mihanblog.com مدیر بلاگ مطالعه جدید نشان می دهد خوردن پاستا در قالب یک رژیم غذایی سالم نقشی در چاقی ندارد. http://bartarpay.mihanblog.com/post/63 <span itemprop="description" class="intro-text">مطالعه جدید نشان می دهد خوردن پاستا در قالب یک رژیم غذایی سالم نقشی در چاقی ندارد.</span> <div class="full-text" itemprop="articleBody"><p dir="RTL">به گزارش <span class="saba-backlink">خبرنگار مهر</span>، برخلاف اکثر کربوهیدرات های تصفیه شده که به سرعت جذب جریان خون می شوند، پاستا دارای شاخص گلوکز پایین است، و این بدین معناست که کمتر موجب افزایش قند خون می شود.</p> <p dir="RTL">در این مطالعه، محققان بیمارستان سنت میشل کانادا ۳۰ آزمایش تصادفی که حدودا شامل ۲۵۰۰ نفر بود و به جای سایر کربوهیدرات ها، پاستا می خوردند را مورد بررسی قرار دادند.</p> <p dir="RTL">«جان سیونپیپر»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مطالعه ما نشان داد پاستا نقشی در اضافه وزن یا افزایش چربی بدن ندارد.»</p> <p dir="RTL">وی می گوید: «در حقیقت بررسی های ما میزان کاهش وزن اندکی را هم نشان داد. از اینرو برخلاف نگرانی های فعلی، شاید پاستا بتواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم نظیر رژیم غذایی با شاخص گلوکز پایین باشد.»</p> <p dir="RTL">افراد حاضر در این مطالعات، به جای سایر کربوهیدرات ها، به طور میانگین ۳.۳ وعده پاستا در هفته می خوردند. یک وعده پاستا معادل حدود ۱.۵ فنجان پاستا پخته است. شرکت کنندگان در مدت ۱۲ هفته، حدود ۱.۵ کیلوگرم از وزن شان کاهش یافت.</p> <p dir="RTL">محققان تاکید می کنند این نتایج به پاستا مصرف شده همراه با سایر غذاهای حاوی شاخص گلوکز پایین قابل تعمیم هستند.</p> </div> text/html 2018-04-02T01:34:31+01:00 bartarpay.mihanblog.com مدیر بلاگ نمایش فیلم اکران «بدو رستم بدو» فینالیست جشنواره فیلم کوتاه ترکیه شد http://bartarpay.mihanblog.com/post/62 <DIV id=explanation> <H1>«بدو رستم بدو» فینالیست جشنواره فیلم کوتاه ترکیه شد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://bartarpay.mihanblog.com/" rel=bookmark>«بدو رستم بدو» فینالیست جشنواره فیلم کوتاه ترکیه شد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان</A> <DIV> <P>به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره فیلم کوتاه «رافیف» ترکیه، این جشنواره فیلم با عنوان «ROFIFE» با نگاه به موضوعات «صلح و جلوگیری از جنگ»، «پیشگیری از بدرفتاری و بیماری ها»، «آب و پاکسازی»، «مادر بودن و سلامت کودکان»، «آموزش های پایه ای و سوادآموزی» و «اقتصاد و ارتقای جمعی» برگزار می شود.</P> <P>در بخش انیمیشن این دوره از جشنواره فیلم کوتاه «ROFIFE»، انیمیشن «بدو رستم بدو» به کارگردانی حسین ملایمی در بین ۵ انیمیشن فینالیست این جشنواره قرار گرفته است.</P> <P>«بدو رستم بدو» به مدت ۱۱ دقیقه در استودیو برفک و با تکنیکر ۲ D digital cel ساخته شده است. این انیمیشن برای اولین بار در دهمین دوسالانه پویانمایی تهران به نمایش درآمد.</P> <P>این انیمیشن تاکنون جایزه بهترین پویانمایی دهمین دوسالانه&nbsp; پویانمایی تهران و بهترین کارگردانی جشنواره فیلم شهر را دریافت کرده است.</P> <P>این فیلم برداشتی طنز و کاملا آزاد از تراژدی رستم و سهراب است. رستم پهلوان ملی ایران زمین، باید به آینده سفر کند و به تهران امروز بیاید تا آنچه را که بر سر فرزندش سهراب آورده، جبران کند. در شهر تهران او نمی داند راه قانونی را برای رسیدن به هدف مشروع خود برگزیند یا راه غیر قانونی را.</P> <P>عوامل تولید فیلم انیمیشن «بدو رستم بدو» عبارتند از&nbsp; نویسنده و کارگردان، طراح کاراکتر و استوری‌بورد: حسین ملایمی، طراح بک‌گراند: شیرین سوهانی، دستیار استوری‌بورد: لیلا آهنگ، لیکاریل: سیامک واحد، لیلا آهنگ، لی آوت و طراحی پز: حسین ملایمی، انیماتورها: آزاد معروفی، حسین ملایمی، امیرسعید الوندی، مدیر تولید: شیرین سوهانی، رنگ‌آمیزی: ندا هاشمیان، الهام الماسی، نایری عیوضی، الهام احسنی، سایه پردازی: سپهر مومنی، صداپیشگان: حسین فرضی زاد، محسن ایرانی، طراحی لوگوتایپ: حمیدرضا رضوی، ترجمه زیرنویس انگلیسی و فرانسه: علیرضا جافریان، کامپوزیت: شیرین سوهانی، مهدی زحمتکش، تدوین: حسین ملایمی، آهنگساز:&nbsp; دانیال استاد عبدالحمید، صدابردار: حسام طباطبایی، طراحی صدا: علی علیدوستی، دانیال استاد عبدالحمید.</P></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM> text/html 2018-03-29T01:24:26+01:00 bartarpay.mihanblog.com مدیر بلاگ رشد اقتصادی - عراق از توافق جهانی کاهش عرضه نفت حمایت می‌کند http://bartarpay.mihanblog.com/post/61 <DIV id=explanation> <H1>عراق از توافق جهانی کاهش عرضه نفت حمایت می‌کند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://bartarpay.mihanblog.com/" rel=bookmark>عراق از توافق جهانی کاهش عرضه نفت حمایت می‌کند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان</A> <DIV> <P>به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،&nbsp;فواد معصوم در دیدار با محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گفت: عراق از توافق اوپک برای کاهش تولید نفت حمایت می‌کند.</P> <P dir=rtl>به گفته رسانه‌های عراقی، رئیس جمهوری عراق در ملاقات با&nbsp;دبیرکل اوپک،&nbsp;&nbsp;بر نیاز به حمایت از این توافق برای کاهش عرضه نفت خام تأکید کرد.</P> <P dir=rtl>عراق، دومین تولید کننده بزرگ در سازمان کشورهای صادر کننده نفت، تولید خود را همسو با توافق جهانی کاهش عرضه بین تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک محدود کرده است.</P> <P dir=rtl>تولید کنندگان عضو و غیر عضو&nbsp; اوپک توافق کرده‌اند تا پایان سال ۲۰۱۸ عرضه نفت خود را به روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه کاهش دهند. وزیران نفت کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در نشست ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ ممکن است توافق خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنند.</P></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM> text/html 2018-03-25T01:44:44+01:00 bartarpay.mihanblog.com مدیر بلاگ تحلیل کتاب جدید کتابخانه های عمومی در ایام نوروز باز هستند http://bartarpay.mihanblog.com/post/60 <DIV id=explanation> <H1>کتابخانه های عمومی در ایام نوروز باز هستند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://bartarpay.mihanblog.com/" rel=bookmark>کتابخانه های عمومی در ایام نوروز باز هستند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان</A> <DIV> <P>به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اللهیاری معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، گفت: شماری از کتابخانه های عمومی در ایام تعطیلات عید نوروز فعال بوده و به شهروندان خدمات ارائه می دهند.</P> <P>وی افزود: به این ترتیب و با توجه به درخواست‌های متعدد اعضاء در خصوص باز بودن کتابخانه‌های عمومی در ایام تعطیلات نوروز&nbsp;و با هدف خدمات‌رسانی و افزایش رضایت‌مندی مراجعان و مخاطبان کتابخانه‌ها در این ایام، تعدادی از کتابخانه‌های عمومی در روزهای تعطیل نوروز، نسبت به ارائه خدمت اقدام خواهند کرد.</P> <P>اللهیاری در ادامه گفت: هماهنگی‌های لازم با ادارات کل استان‌ها انجام شده و تعدادی از کتابخانه‌های عمومی بر اساس میزان درخواست‌های اعضاء، میزان مراجعه و امانت آن‌ها برای فعالیت در ایام تعطیلات در نظر گرفته شده است. همچنین کتابخانه‌های عمومی در روزهای ۵ الی ۸ فروردین نیز به منظور رفاه حال مراجعین و اعضای&nbsp;محترم، فعال خواهند بود و به ارائه خدمت خواهند پرداخت.</P> <P>معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در پایان گفت: اعضاء و مخاطبان کتابخانه‌های عمومی می‌توانند برای اطلاع از وضعیت کتابخانه‌های عمومی در ایام تعطیلات با ادارات کل استان‌ها یا کتابخانه‌های عمومی محل خود تماس بگیرند.</P></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM> text/html 2018-03-24T01:43:02+01:00 bartarpay.mihanblog.com مدیر بلاگ نتیجه بازی فوتبال زلاتان ابراهیموویچ قرارداد خود را با منچستر یونایتد فسخ کرد http://bartarpay.mihanblog.com/post/59 <DIV id=explanation> <H1>زلاتان ابراهیموویچ قرارداد خود را با منچستر یونایتد فسخ کرد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://bartarpay.mihanblog.com/" rel=bookmark>زلاتان ابراهیموویچ قرارداد خود را با منچستر یونایتد فسخ کرد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان</A> <DIV> <P>به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه منچستر یونایتد با انتشار بیانیه ای به طور رسمی اعلام کرد قرارداد زلاتان ابراهیموویچ بعد از یک توافق دو طرفه فسخ شده است.</P> <P>زلاتان که هشت ماه را به خاطر مصدومیت دور از میادین بود در بازگشت دوباره نتوانست درخشش لازم را داشته باشد و بار دیگر نیز مصدوم شد.</P> <P>رسانه های بریتانیایی خبر دادند زلاتان به زودی با باشگاه آمریکایی لس آنجلس گلکسی قرارداد امضا خواهد کرد.</P></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM>